Stefan Trygve Soos style=

Stefan Trygve Soos

President Medlemsansvarlig
Marielle Fauerskov Soos style=

Marielle Fauerskov Soos

Visepresident
Maria Soos Stave style=

Maria Soos Stave

Sekretær
Helle Fauerskov Soos style=

Helle Fauerskov Soos

Kasserer